to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Γιατί είναι σημαντική η Αναπτυξιακή Τράπεζα;

Το στοίχημα της κυβέρνησης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Η προίκα των 5 δισ. οι επενδύσεις ύψους 11 δισ., η διεθνής εμπειρία και οι δράσεις


Μεγάλο «στοίχημα» για την κυβέρνηση αποτελεί η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προικοδοτηθεί με κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ, τα οποία με τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ.

Οι ενέργειες

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επιθυμούσε εδώ και καιρό να φέρει σε λειτουργία το συγκεκριμένο είδος τράπεζας. Προς την κατεύθυνση ίδρυσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είχαν γίνει αρκετές προπαρασκευαστικές ενέργειες που χρονικά τοποθετούνται από τις αρχές του 2015 έως τον Ιούλιο του 2017. Η ανάγκη δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε επίσημα από τους θεσμούς τον Ιούνιο του 2017 μετά από σχετική απόφαση του Eurogroup. Τον Αύγουστο του 2017 αποφασίσθηκε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι δημόσια (μέτοχος θα είναι κατά 100% το Ελληνικό Δημόσιο, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου να μη δύναται να μειωθεί πέραν του 50% συν μια μετοχή) και με δυνατότητα μειοψηφικής συμμετοχής από ξένους χρηματοδοτικούς θεσμούς, καθώς και ότι οι δράσεις της θα είναι συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές προς τις εμπορικές τράπεζες.

Η διεθνής εμπειρία

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και αν είναι χρήσιμη τελικά για την κοινωνία και την οικονομία η ύπαρξη μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο αριθμός των αναπτυξιακών τραπεζών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Τον 19ο αιώνα, υπήρξε ένα κύμα δημιουργίας αναπτυξιακών ιδρυμάτων, κυρίως σε βιομηχανοποιημένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία, όπως και την περίοδο που ακολούθησε το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες θεωρήθηκαν κατάλληλος μηχανισμός για την επανεκβιομηχάνιση, ανακατασκευή, επανεκκίνηση της οικονομίας και ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και πάλι μια αυξανόμενη τάση δημιουργίας αναπτυξιακών τραπεζών. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός αναπτυξιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως φτάνει τα 750 αναπτυξιακά ιδρύματα, εκ των οποίων 300 βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, 200 στην Ασία, 150 στην Αφρική, 100 στη Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά τις αναπτυξιακές τράπεζες, το 2016 υπήρχαν περισσότερες από 550 παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 520 ήταν εθνικές (NDBs). Αυτές βρίσκονται σε 185 χώρες, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να φιλοξενούν σημαντικότατο αριθμό εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. Συγκεκριμένα, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είχαν τον υψηλότερο αριθμό NDBs (152), η Αφρική 147, η Ασία και ο Ειρηνικός 121, η Ευρώπη 49 και η Δυτική Ασία 47.

Το παράδειγμα της Γερμανίας

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η KfW (Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα) στην αρχική φάση εγκατάστασης των ηλιακών φωτοβολταϊκών στη Γερμανία (Solar PV). Η KfW είχε χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις για την εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών πριν από το 2009 στη Γερμανία, οπότε και άρχισε η εισαγωγή τους σε ευρεία κλίμακα. Ως εκ τούτου, η KfW διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ηλιακή φωτοβολταϊκή τεχνολογία στη Γερμανία, ρόλος που στη συνέχεια περιορίστηκε καθώς εισήχθησαν και άλλες ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης (μόχλευση). Τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα ζωτικής σημασίας η Ελλάδα τα στερήθηκε λόγω και της μη ύπαρξης ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας (αντίστοιχης της KfW) που θα μπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χρηματοδότησή τους προσελκύοντας παράλληλα κι επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι δράσεις

Ενδεικτικές δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. διαμορφώνονται σύμφωνα με τους στόχους της. Έτσι, από τις βασικότερες δράσεις που θα αναπτύξει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία (ή μη) με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς είναι:

α. Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς επιχειρήσεις.

β. Παροχή εγγυήσεων, αντεγγυήσεων και επιχορηγήσεων υπέρ επιχειρήσεων.

γ. Σύσταση ή/και συμμετοχή σε σχήματα στήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

δ. Συμβουλευτική υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις.

ε. Εκπόνηση μελετών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.

στ. Χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων με σημαντικά κοινωνικά οφέλη όπως έργα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή επάρκεια (με σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές εξωτερικότητες για το σύνολο της κοινωνίας)

Σε ποιους τομείς απευθύνεται

Οι οικονομικοί τομείς στους οποίους εστιάζουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ποικίλουν: 86% των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στοχεύουν στο εμπόριο και στους τομείς υπηρεσιών και τουρισμού, 84% στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, 83% στον αγροτικό τομέα, 74% στις κατασκευές και τη στέγαση, 66% στην ενέργεια και 65% στις υποδομές. Από την άλλη, η έμφαση που δίνεται στον δανεισμό σε κοινωνικούς τομείς είναι σαφώς μικρότερη: 48% στοχεύει στην υγεία και 45% στην εκπαίδευση.

Όσον αφορά τους στοχευμένους πελάτες, αυτοί προέρχονται είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, με το 92% των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών να απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 60% σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, το 55% σε ατομικά νοικοκυριά και ιδιώτες, το 54% σε επιχειρήσεις άλλων κρατών και το 46% σε ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, όπως πράττει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)