to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

18:11 | 08.04.2019

Οικονομία

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

«Αρωγός στη τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα»


Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που προβλέπει τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στον ιδρυτικό νόμο της Αναπτυξιακής Τράπεζας αναφέρεται ρητά, μεταξύ άλλων, η στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Η τράπεζα θα λειτουργεί μέσω παραρτημάτων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς στόχος είναι να διαδραματίσει ρόλο αρωγού στη τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, με τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι η τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα παρέχει απ΄ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Η δράση της συνίσταται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, επιχορηγήσεις και συνεπένδυση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διαχειρίζεται μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία θα οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συμβουλευτική διάσταση της δράσης της Αναπτυξιακής, συνίσταται σε συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, αναφορικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη διοίκηση καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση μεταξύ άλλων των διαθέσιμων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανισμών παραγωγής και των τεχνικών εμπορικής προώθησης, ενώ θα προχωρά στην εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων.

*ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 150 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Ενδεικτικά, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:

- Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς επιχειρήσεις μέσω οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης.

- Παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταμείων ή άλλων φορέων χρηματοδότησης, οι οποίες υποχρεώσεις απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.

- Σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της σκοπό και σχεδιασμός, ίδρυση και διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

- Παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της επιχορήγησης, ιδίως προς δημιουργία δομών, διαδικασιών και λειτουργιών που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους.

- Συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε :α) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, β) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα: κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, εγγυήσεων, επιχειρηματικού κεφαλαίου, σποράς, στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, παραχώρησης, Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η τράπεζα.

- Ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για συμμετοχή φορέων δημοσίου, ΣΔΙΤ, ιδιωτών σε περιφερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη.

- Σύσταση ή/και συμμετοχή σε επιχειρήσεις υποστήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, και χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.

- Χρηματοδότηση δια μέσου εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενδεικτικώς μέσω εκδόσεως και προεξοφλήσεως ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και εκδόσεως εγγυητικών επιστολών.

- Χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή/και μελετών που συνεισφέρουν στην προαγωγή της δράσης και του εμπορικού αντικειμένου τους.

- Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών προς ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και παροχή μικροπιστώσεων, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς συνεργασία με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

- Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενδεικτικά ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κ.ά.

- Παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως προς θέματα διάρθρωσης του κεφαλαίου τους, διοικητικής οργάνωσης και μορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνηση, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανομής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και υποστήριξης σε κάθε άλλο τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμμάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

- Εκπόνηση μελετών και ερευνών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας, της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.

Τέλος με ίδιο σχέδιο νόμου, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Κύρια κριτήρια για τη συμμετοχή της εταιρίας (σ.σ. πρώην ΤΑΝΕΟ) σε επενδυτικά σχήματα είναι η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και των διαχειριστών, καθώς και η συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν, στην ανώνυμη εταιρεία, τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

 
Φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και πρόστιμα για τις στρατηγικές επενδύσεις που καθυστερούν
 
Παράλληλα, εντάσσεται στη νομοθεσία μας ο όρος του «παραδοτέου»  σε ό,τι αφορά τους επενδυτές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση περί στρατηγικών επενδύσεων. Δηλαδή, προβλέπεται ορισμένος χρόνος για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να μην απενταχθεί από το ευνοϊκό πλαίσιο.

   Ειδικότερα, με κάποιες από τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας, μπαίνει η έννοια της παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου και όπως αναφέρεται, αν δεν τηρηθούν οι χρονοσειρές και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο επενδυτής, η επένδυση παύει να θεωρείται στρατηγική κι έτσι ανακαλούνται τα εγκεκριμένα κίνητρα και δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή.

   Προβλέπονται και πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν έως και το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, τα οποία θα μπορεί να επιβάλει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) στην περίπτωση που κάποια επένδυση χαρακτηριστεί «στρατηγική» αλλά με ευθύνη του φορέα, δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Επίσης, προβλέπεται και η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία για την επίλυση διαφορών μεταξύ του επενδυτή και του δημοσίου, ενώ προβλέπονται και φοροαπαλλαγές, σταθερό φορολογικό καθεστώς αλλά και ευνοϊκή φορολόγηση των ξένων στελεχών που απασχολούνται σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

   Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του γενικού γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη ΔΕΣΕ, η τελευταία λαμβάνει απόφαση και αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριμένα κίνητρα.

   Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 250.000 ευρώ και επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ' αποκοπή πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση φορολογικών κινήτρων επιβάλλει την άρση τους και επιβάλλει και τη μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών επιχορηγήσεων και την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.

   Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης ορίζεται προθεσμία 45 ημερών. Επίσης προθεσμία 7 ημερών υπάρχει για την εξέταση της τυπικής πληρότητας του φακέλου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άλλης σχετικής άδειας μπορεί να μεταφέρεται στον υπουργό Οικονομίας ο οποίος είτε εκδίδει τη σχετική άδεια είτε την απορρίπτει.

   Σε ότι αφορά τα κίνητρα οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, κ.ά..

   Ειδικότερα, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της ΔΕΣΕ να λαμβάνουν διαζευκτικά:

   - Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:

   α. Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους 30 εκατ. ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

   β. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 30-35 εκατ. ευρώ παρέχεται το 80% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

   γ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 35-40 εκατ. ευρώ παρέχεται το 60% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

   δ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 40-45 εκατ. ευρώ παρέχεται το 40% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

   ε. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 45-50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 20% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

   ζ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 50-100 εκατ. ευρώ παρέχεται το 10% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

   η. Ενώ για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.

   Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3.

   - Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο με προσαύξηση των συντελεστών κατά ποσοστό έως 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις οι αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένες κατά 30%.

   Σημειώνεται τέλος πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων είναι η ‪31η Δεκεμβρίου 2023.

 

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)