to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Πράξη το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Επανακαθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και κατοχυρώνεται θεσμικά η αλληλεπίδραση των δομών ειδικής αγωγής με τις αντίστοιχες δομές της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης


Σειρά ρυθμίσεων που ενοποιούν τους σχολικούς τύπους παροχής ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας, με στόχο να κατατεθούν προς ψήφιση στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20.8.

Οι ίδιες ρυθμίσεις αναθεωρούν το νομικό πλαίσιο του 2008 και του 2011 όσον αφορά στη διαδικασία της στελέχωσης των δομών ειδικής αγωγής. Επανακαθορίζεται, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και κατοχυρώνεται θεσμικά η αλληλεπίδραση των δομών ειδικής αγωγής με τις αντίστοιχες δομές της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές όλων των νηπιαγωγών και δασκάλων -με την απαραίτητη εξειδίκευση- και όχι μόνο των αποφοίτων των αντίστοιχων τμημάτων.

Η μερική αναθεώρηση των προβλεπομένων προσόντων ικανοποιεί την προσωρινή κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, τη στιγμή που σε αρκετές περιπτώσεις τα κενά καλύπτονται ακόμα και με αναπληρωτές από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης χωρίς κανένα προσόν. Η ίδια δυνατότητα δίνεται και για τις οργανικές θέσεις.

Η διάταξη προβλέπει τα εξής προσόντα:

* Διδακτορικό δίπλωμα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

* Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

* Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

* Πτυχίο από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο, με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, προβλέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών, που αν δεν έχουν τα ανωτέρω προσόντα, δύνανται να είναι:

* Κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

* Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή.

* Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

* Έχουν προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Η ρύθμιση κατοχυρώνει, επιπλέον, την ισότιμη συμμετοχή του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στις διαδικασίες λειτουργίας των Συλλόγων Διδασκόντων στα σχολεία ειδικής αγωγής.

Αρχές της εβδομάδας οι πίνακες αναπληρωτών

Μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών για την ειδική αγωγή και μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν τους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Από τις ημερομηνίες ανάρτησης των πινάκων και εντός 5 ημερών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες εντός των ημερών ολοκληρώνεται η έγκριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ.

9.000 οι αναπληρωτές της ειδικής αγωγής

Σε συνέχεια της τροπολογίας που έδωσε προ μηνών τη δυνατότητα επιλογής του αναλυτικού προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης στα Δημοτικά Ειδικά Σχολεία, μετά τη θεσμική προώθηση της συνεκπαίδευσης, την ίδρυση εκατοντάδων νέων δομών ειδικής αγωγής -ύστερα από οκτώ χρόνια πλήρους αδιαφορίας για το μέλλον της και τις πραγματικές ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών- οι νέες ρυθμίσεις συμπληρώνουν τον χάρτη των αλλαγών στην ειδική αγωγή, τις δομές της οποίας θα στελεχώσουν κατά την ερχόμενη σχολική χρονιά περί τους 9.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Καθιέρωση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου

Με τη ρύθμιση δίνεται διέξοδος αξιόπιστης επαγγελματικής εκπαίδευσης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες ή δυσκολίες προσαρμογής, δια της καθιέρωσης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, όπως ήδη έχει εξαγγείλει ο υπουργός Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό έτος 2016-17 θα αποτελέσει μεταβατική περίοδο εφαρμογής και το σχολικό έτος 2017-18 θα εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός.

Στα νέα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια η φοίτηση θα είναι 4ετής στο Γυμνάσιο και 4ετής στο Λύκειο και θα μπορούν να εγγράφονται μαθητές ηλικίας έως 16 ετών. Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου και όσοι συνεχίζουν και αποφοιτούν από το Λύκειο το απολυτήριο και το πτυχίο τους θα είναι ισοδύναμο των ΕΠΑΛ. Επιπλέον θα τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας. Στο 4ετές Γυμνάσιο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα του γενικού γυμνασίου εμπλουτισμένο με δραστηριότητες προεπαγγελματικής ετοιμότητας και στο 4ετές Λύκειο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Εσπερινού ΕΠΑΛ, ώστε να περιοριστεί η πρόωρη εξειδίκευση των μαθητών.

Από τη νέα χρονιά όλα τα Τεχνικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής Α' και Β' Βαθμίδας μετατρέπονται σεΕιδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, κάτι το οποίο εκκρεμούσε ως υποχρέωση της πολιτείας με τους νόμους που προ ετών είχαν ψηφιστεί. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο υπουργείο να ιδρύσει 12 λυκειακές τάξεις και να ικανοποιηθεί το αίτημα για συνέχιση της φοίτησης των μαθητών που ολοκληρώνουν το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο.

Εξορθολογίζεται, τέλος, η λειτουργία τωνΕργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΕΕΕΕΚ), που ως σήμερα εγγράφουν αποφοίτους δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ και οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου. Η φοίτηση ολοκληρώνεται σε 6 τάξεις και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση.

37.000 μαθητές στην ειδική αγωγή

Στο σύνολο των ειδικών σχολείων της χώρας την περασμένη χρονιά φοίτησαν 7.600 μαθητές, τα Τμήματα Ένταξης κάλυψαν τις ανάγκες 29.500 περίπου παιδιών, ενώ στην Παράλληλη Στήριξη εργάστηκαν 2.900 εκπαιδευτικοί, πολλοί εκ των οποίων υποστήριζαν παραπάνω από έναν μαθητή, συν 570 άτομα ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικοί νοσηλευτές, για μαθητές που είχαν ανάγκη από τη συγκεκριμένη υποστήριξη. Καλύφθηκε δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη. Τη νέα σχολική χρονιά αυξάνονται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά 20% τα Τμήματα Ένταξης και κατά 8% τα Ειδικά Σχολεία.

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)